Placera Den bästa avkastningen finns på aktiemarknaden och under 2021 blir det en rotation från krediter till aktier. Investerarna bör söka avkastning i cykliska värdeaktier och genom att prioritera olika ESG-teman, skriver Amundis investeringschef Pascal Blanqué i Amundi Outlook 2021.

Covid-19 orsakade en aldrig tidigare skådad ekonomisk kollaps under första halvåret, som därefter följts av en ”osynkroniserad andra våg”. Återhämtningen har varit mycket ojämn då ”villkoren bestämts av viruscykeln”, skriver Pascal Blanqué. Han menar att de stora globala ekonomiska skadorna når in i 2021, och ännu längre.

Börsutvecklingen kommer av sig och många människor gör stora personliga förluster i kölvattnet på pandemin. Den utbredda förväntan att vaccinet skulle vara lösningen på kort sikt är alltför optimistisk, menar Amundi.

Krympande likviditet

Marknadens förväntningar är stora på att nya penningpolitiska stöd byggs upp under de kommande månaderna. De stora stöden stärker sentimentet på marknaderna enligt devisen ”det som är dåliga nyheter för ekonomin är goda nyheter för marknaderna”, skriver Pascal Blanqué.

Riskfyllda tillgångar blev populära mitt under pandemin och gynnades av de omfattande och stora penningpolitiska stöden, medan investerare med traditionellt balanserade portföljer fick uppleva en fördubbling av volatiliteten. Ändå krympte likviditeten på marknaden kraftigt.

Aktier bättre i långsam återhämtning

Amundi ser flera olika investeringsteman för 2021 på portföljnivå. Sett till de olika tillgångsslagen tror Amundi till exempel på att det blir en rotation från krediter, high yield, till aktier.

”Aktier har sannolikt bättre risk-return-profil än high yield i en fas av långsam återhämtning. Investerarna bör därför satsa på cykliska värdeaktier och prioritera ESG-teman”, är det huvudsakliga rådet.

Men det blir svårt att upprätthålla tillväxten under 2021 och därför bör placerarna leta över hela fältet av möjligheter, inklusive tillväxtmarknadsobligationer.

”Vi tror att en gammaldags geografisk indelning av marknaderna åter kommer i fokus på grund av att den globala handeln inte längre förmår driva global tillväxt, och återskapa värdekedjorna”, skriver Pasqual Blanqué.

Tillväxtmarknaderna bäst

En förflyttning från fixed income till ”smart income” är ett annat tema. I takt med att skulderna når historiskt höga nivåer samtidigt som räntorna föväntas fortfarande vara låga på kort sikt bör investerare bygga ”intäktsmaskiner” genom att leta efter möjligheter över hela fältet.

Amundi anser också att investerare bör allokera en del av portföljen till statsobligationer, oavsett värderingarna, framför allt för att säkra upp förmågan att agera om marknaderna drabbas av likviditetsbrist.

Tillväxtmarknaderna framstår som allra bästa stället att investera i under den fortsatta pandemiutvecklingen. Den kinesiska ekonomin, liksom andra asisatiska marknader, har varit mest motståndskraftiga och de har också framgångsrikt bekämpat covid-19 och fortsatta virusutbrott.

Inflationen en risk

”Hittills är Kina det enda landet som lyckats nå upp till sin BNP-nivå före krisen”, skriver Pasqual Blanqué, som också tror på tillväxtmarknader i Latinamerika.

På medellång sikt är den stora risken för investerarna att realräntorna och inflationsförväntningarna släpps lösa på grund av de ”massiva fiskala stimulanserna”. Marknaderna har inte prisat in en kommande inflation än, men bör leta efter strategier att möta den

Räntan
Vice riksbankschef: Möjligt med räntesänkning trots pandemi
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Affär
Uppgifter: SSAB:s storägare skeptiska till affär med Tata
Börsen
Positiv veckostart
Analys
Carnegie: Förvärv kan dubbla vinsten för Thunderfuls gamingsegmentInleder bevakning med köp
Analys
Arctic: Osäkert vad nästa trigger i Africa Energy blir
Analys
HSBC: Sämre utsikter på grund av ny covid-vågSlopar köprek för SAS
Analyser
Här är måndagens färska analyser
Placera
Hernhag: Tre potentiella aktiebubblor att se upp medHållbarhet och ESG på höga kursnivåer
Aktie
Balder fortsätter att öka i EntraSelins bolag äger nu över 20 procent
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Här är villkoren i MTG:s nyemission
Fem köpvärda aktierOch tre du kan vänta med
Aktie
Di: Ta hem vinsten i BooztBolaget kommer återgå till mer normal tillvaro
Aktietips
AFV sätter köp på SBB"Med viss bävan för marknadsutvecklingen"
Aktie
Bonava flaggar för högre resultat än väntad
Asien
Nedåt i Asien med Seoul i botten
Aktie
Omvänd vinstvarning från Nobia
Investera
Lärdomar om pengar och investeringarNy bok om pengars psykologi
Aktier
De mest blankade aktierna just nu
Aktiechatt
Hernhag: Mina utdelningsfavoriter för 2021
Analyser
Här är fredagens aktieanalyser
Analys
Analytiker oroas av Teslas tapp av marknadsandelar
Analys
DNB: HMS Networks för högt värderadSänker rekommendationen till sälj
USA
Biden: 1900 miljarder dollar i stödåtgärder
Placeringar
Rapport: "Korkade fondpengar" har snedvridit stora index
Aktie
"SAS får gratis draghjälp när Norwegian skrotar långlinjer"