Placera Den senaste veckan har bekräftat att den första fasen i ”den stora återhämtningen” nu verkligen är bakom oss, anser det franska kapitalförvaltningsbolaget Amundi. Nu är vi inne i ett helt nytt landskap, vilket bekräftas av att inköpschefsindexen avstannar och sjunker från de toppnivåer som hittills noterats. En annan viktig ingrediens i det nya ekonomiska scenariot inför hösten är deltavarianten av covid-19, skriver Amundi i en Investment Outlook för augusti.

Inflationen fortsätter att accelerera, och den senaste amerikanska statistiken hamnade än en gång klart över förväntningarna. Hur den ekonomiska tillväxten och inflationen till slut blir är just nu den stora frågan.

När det gäller tillväxten har förväntningarna på framtiden nedreviderats något och på marknaderna anses ännu så länge att den tilltagande inflationen är högst temporär.

Men bara för några veckor sedan var konsensus att tillväxten skulle dra iväg ordentligt uppåt, med en fortsatt låg inflation. Under den senaste veckan har dock tillväxtförväntan dämpats, men inflationen i närtid har fortfarande setts som låg.

Utmanande nästa steg

Nästa steg kan bli betydligt mer utmanande, anser Amundi, eftersom sannolikheten har ökat för att vi är på väg in i ett scenario som aldrig tidigare skådats, med lägre tillväxt och en varaktig inflation klart överstigande centralbankernas mål.

Inflationen ställd mot arbetsmarknadens jämvikt blir en ödesfråga för Fed då den ekonomiska tillväxten avtar och inflationsriskerna ser ut som om de kommer att vara betydligt mer varaktiga än förväntat.

Fed har en tid haft möjlighet att börja minska obligationsköpen, men den möjligheten avtar successivt. Vi befinner oss i en påtagligt osäker period då det inte är läge för att addera risk till portföljen, och Amundi behåller en neutral hållning, eftersom marknaderna mycket snabbt kan svänga med kraftigt ökad volatilitet.

Vilken kortsiktig korrektion som helst i närtid kan erbjuda bättre möjligheter att åter igen kliva in i marknaden och addera risk till portföljen.

”Skakig resa framöver”

Inom aktier tror Amundi fortfarande på en värde-rotation, men att resan definitivt ”blir skakig”. Två saker är viktiga när det gäller värderingarna, enligt Amundi. Den första är hur avgifterna ökar, och hur det påverkar. Det andra är om tillväxten avstannar, hur kommer det att påverka intjäningen och marginalerna?

När situationen så småningom klarnar kring olika virusvarianter återvänder fokus till värdeaktierna igen, menar kapitalförvaltningsbolaget.

Sammanfattningsvis anser Amundi att vi nu har anlänt i en helt ny fas där ”euforin kring tillväxt har försvunnit och fokus snarare är på inflations-blues”.

På marknaderna bör man därför inte bekymra sig över hur Fed agerar just nu, till exempel genom minskande tillgångsköp. En lätt avtrappning av tillgångsköpen kan nu i stället vara en försäkring mot framtida tråkigheter och ”bubblor”, är slutsatsen i Amundis Investment Outlook.