Aktie AMF avser att acceptera det höjda budet på Cary Group. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var den 29 juni 2022 som CVC Fonder och Nordic Capital offentliggjorde ett kontant uppköpserbjudande om 65 kronor per aktie till aktieägarna i Cary Group. Budet höjdes den 7 september till 70 kronor per aktie. Den oberoende budkommittén för Cary Group har enhälligt rekommenderat alla aktieägare att acceptera det höjda erbjudandet.

AMFs innehav för kunders och fondandelsägares räkning uppgår till cirka 9 procent av kapitalet i Cary Group.

”Baserat på nu tillgänglig information bedömer AMF efter en samlad bedömning att en accept av det höjda erbjudandet om 70 kronor per aktie bäst tillvaratar dess kunders och fondandelsägares intressen, och AMF avser därför att acceptera det höjda erbjudandet”, heter det.