USA De amerikanska investerarna flyr börsen. Det visar Bank of Americas senaste förvaltarenkät. Aktieinnehaven är de lägsta sedan finanskrisen 2008.

Investerare har kapat sin exponering mot risktillgångar till nivåer som inte skådats sedan den globala finanskrisen, vilket är ett tecken på en total kapitulation i en tid av förskräckliga ekonomiska prognoser.

Så beskrivs läget för börsmarknaderna i den senaste utgåvan av Bank of Americas månatliga så kallade fondförvaltarenkät, skriver Bloomberg News.

Förväntningarna på den globala tillväxten och vinstutvecklingen sjönk till de lägsta nivåerna sedan maj 2020, då pandemin ledde till ekonomisk inbromsning, skriver Bank of Americas strateger under chefen Michael Hartnett.

Investerarnas allokering i aktier har i sin tur rasat till den lägsta nivån sedan 2008, den globala finanskrisens dagar. Exponeringen mot kontanter har stigit till den högsta nivån sedan 2001, framgår av enkätgenomgången. 58 procent av förvaltarkollektivet uppger i enkäten att risktagandet är lägre än vanligt, vilket också det är en högre nivå än under finanskrisen 2008.

Hög inflation är den högsta risken, följt av global lågkonjunktur, åtstramande centralbanker och systemrisker för kreditmarknaden. Samtidigt spår de flesta investerarna att inflationen kommer bli lägre under kommande år, vilket bör medföra lägre räntor, enligt enkäten.