Inflation De amerikanska hushållens ettåriga inflationsförväntningar sjönk till 4,2 procent i februari jämfört med 5,0 procent i januari. Det visar Federal Reserve New Yorks månatliga enkät.

De treåriga inflationsförväntningarna var oförändrade på 2,7 procent, jämfört med i januari.

Förväntningarna om löneökningstakten på ett års sikt var oförändrade, på 3,0 procent, jämfört med i januari.

Bild: Hushållens inflationsförväntningar

image