Sektor Den tekniksektorfokuserade amerikanska banken Silicon Valley Bank (SVB) meddelade i onsdags att den avser att göra en kapitalanskaffning, ett besked som blev starten på ett kursras som senare drog med sig även andra banker. SVB var dessutom flitigt blankad men blankare har även riktat in sig  flera andra USA-banker, rapporterar CNBC.

Den klart mest blankade amerikanska bankaktien per den sista februari var Silvergate Capital, vars bank med samma namn är under nedläggning efter att ha varit fokuserad på kryptofinansiering. Andelen blankade Silvergate-aktier var enligt CNBC cirka 67 procent.

Närmast därefter kom Columbia Banking System med drygt 15 procent av aktierna blankade och First Republic Bank med nära 13 procent. Bank of Hawaii var också flitigt blankad med drygt 9 procent av aktierna, liksom New York-baserade Signature Bank med 6 procent. First Horizon, en av de större bankerna i sydöstra USA, hade 5,5 procent av aktierna blankade.

I Silicon Valley Bank uppgick blankningarna per den sista februari till drygt 5 procent.

På torsdagen föll aktien i SVB med 60 procent, First Republic Bank sjönk 17 procent och Signature Bank tappade 12 procent.