Aktie Den amerikanska domstolen U.S. District Court for the Eastern District of New York beslutade under onsdagen att avvisa den grupptalan som förts av vissa aktieägare i ett värdepappersmål mot Ericsson. Det framgår av ett pressmeddelande.

I sitt beslut avvisade domstolen ”till fullo” kärandens påståenden om att Ericsson vilselett investerare och fastställde att Ericsson inte brutit mot dess informationsskyldighet gentemot investerare, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Beslutet att avvisa grupptalan kan överklagas av käranden, framgår det vidare.

”Ericsson kommer att fortsätta försvara sig kraftfullt om ärendet överklagas”, uppger bolaget.