Konjunktur Detaljhandelns försäljning i USA steg 3,0 procent i januari, jämfört med månaden före.

Analytiker hade räknat med att försäljningen, som mäts i löpande priser, skulle ha ökat med 1,8 procent jämfört med föregående månad, enligt Trading Economics konsensusprognos.

För detaljhandeln exklusive bilar steg försäljningen 2,3 procent. Analytikerna väntade sig en uppgång med 0,8 procent.

Exklusive både bilar och bensin steg försäljningen 2,6 procent.

I december sjönk detaljhandelsförsäljningen med oreviderade 1,1 procent. Exklusive bilar sjönk försäljningen med reviderade 0,9 procent (-1,1).

 

Bild: Detaljhandel USA, månadsförändring

 

image