AMBU: SÄNKER GUIDNING OCH INLEDER KOSTNADSPROGRAM

2022-08-03 21:41:39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det danska medicinteknikbolaget Ambu redovisar preliminära intäkter på 1.128 miljoner danska kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (973).

Det preliminära rörelseresultatet för det tredje kvartalet blev 29 miljoner danska kronor (88). Inräknat är även kostnader på 13 miljoner danska kronor förknippade med vd bytet tidigare i år.

Ett kostnadseffektivitetsprogram har inletts med avsikten att stärka fritt kassaflöde och förbättra lönsamheten för att stödja framtida tillväxt. Ambu kommer att säga upp omkring 200 anställda globalt.

"Minskningen av arbetskraften kommer att återspegla det långsammare än förväntade upptaget av Ambu aScope Duodeno 1.5 men bibehålla vår förmåga att kommersialisera hela vår GI-pipeline", skriver bolaget.

I samband med programmet räknar Ambu med att redovisa engångsavgifter före skatt på 150 miljoner danska kronor, vilka kommer att behandlas som särskilda poster. Majoriteten av avgifterna förväntas registreras under det fjärde kvartalet 2021/22. Avgifterna inkluderar 50 miljoner danska kronor relaterade till avgångsvederlag, 55 miljoner danska kronor i nedskrivningar av tillgångar relaterade till pågående utvecklingsprojekt och en nedskrivning på 45 miljoner danska kronor av lager i Ambu aScope Duodeno 1.5. Lagernedskrivningen är kopplad till ett beslut att inte lansera produkten på ytterligare marknader för närvarande.

På grund av ovanstående anledningar sänker Ambu sin guidning för helåret 2021/2022. Den organiska omsättningstillväxten för helåret väntas nu uppgå till cirka 4 procent, att jämföra med bolagets tidigare prognos om över 13 procent. Rörelsemarginalen väntades uppgå till över 2 procent, ned från tidigare kommunicerade plus 5 procent.Direkt-SE