”Ambea högre värderat än Humana”

Publicerad 2017-03-29 12:35

Notering Omsorgsbolaget Ambeas prissättning, i fredagens börsnotering på Nasdaq Stockholm, värderar bolaget högre än Humana men lägre än Attendo.

Det framgår av en P/E-talsvärdering utifrån ebita-resultaten för helåret 2016.

Ambea får i beräkningen ett P/E-tal på drygt 13 medan Attendo landar på strax under 14 och Humana värderas till ett P/E-tal på 10 gånger.

I sin verksamhetsbeskrivning delar Ambea in bolaget i tre delar, Nytida, Vardaga och övrigt bestående av Norge och bemanning.

Nytida utgör Ambeas erbjudande inom omsorgstjänster inom funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Vardaga, även känt under det tidigare namnet Carema Care, är inriktat på äldreomsorg. I Norge erbjuder Ambea omsorg inom funktionsnedsättning samt bemanning av doktorer och sjuksjöterskor.

Första handelsdag i Ambea är satt till fredagen den 31 mars 2017. Teckningskursen ligger på 75 kronor per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde om cirka 5 miljarder kronor.