Rapport Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett ökat resultat och stigande omsättning under det tredje kvartalet. 

Ambea redovisar en nettoomsättning på 2.843 miljoner kronor (1.541) för det tredje kvartalet 2019.

Justerad ebita uppgick till 312 miljoner kronor (205) motsvarande en justerad ebita-marginal på 11,0 procent (13,3).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -15 miljoner (0) och är kostnader för integration och synergirealisering kopplat till förvärvet av Aleris Omsorg.

Ebita-resultatet uppgick till 297 miljoner kronor (205) motsvarande en marginal på 10,4 procent (13,3).

Periodens resultat uppgick till 157 miljoner kronor (128) och resultat per aktie blev 1:66 kronor (1:71).

Operativt kassaflöde uppgick till 318 miljoner kronor (79) och fritt kassaflöde uppgick till 190 miljoner kronor (54).

Integrationen med Aleris avslutad

Ambea meddelar att omställningen i Norge löpte vidare enligt plan under det tredje kvartalet och resultatet i Stendi stärks jämfört med tidigare kvartal under året.

”Integrationen av Aleris Omsorg är avslutad och vi kan fokusera på förbättrings- och effektiviseringsarbetet”, skriver vd Fredrik Gren i delårsrapporten.