Affär Fastighetsbolaget Amasten har köpt 11,6 miljoner stamaktier i fastighetsutvecklingsbolaget SSM av Eurodevelopment. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den totala köpeskillingen uppgår till 116 miljoner kronor och motsvarar ett innehav om 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM. Affären gjordes till ett pris om 10 kronor per aktie. SSM-aktien stängde på 8:60 kronor på onsdagen.

Efter transaktionen äger Eurodevelopment 15,4 miljoner aktier, motsvararande drygt 39 procent av aktier och röster i SSM. Amastens innehav på 29,6 procent gör bolaget till näst största ägare i SSM.

”Jag ser stora synergier med den här affären. Att integrera vårt Riki-koncept till SSM:s spännande och strategiska positionering för att möta ‘morgondagens urbaniter’, är en riktig win-win”, säger Amastens vd Jan-Erik Höjvall i pressmeddelandet.