Affär Styrelsen för Amasten meddelar att bolaget fullföljer förvärvet av SSM.

Förvärvet finansieras delvis genom en riktad apportemission om högst cirka 50 miljoner aktier, motsvarande drygt 370 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande efter börsens stängning på tisdagen.

En emission om cirka 50 miljoner aktier, skulle innebära en utspädning på 7,3 procent.

Amasten meddelar även att acceptfristen för SSM-aktieägarna förlängs till den 15 januari, samtidigt som erbjudandet förklaras som ovillkorat, vilket innebär att de aktieägare som har accepterat budet, inte har rätt att återkalla sina accepter.

Inklusive de aktier som accepterats under ordinarie acceptfrist, kontrollerar Amasten nu 97,5 procent av aktierna och rösterna.

Anledningen till förlängningen är att alla aktieägare i SSM ska ges möjlighet att acceptera budet, skriver Amasten i pressmeddelandet.