AMASTEN: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 37 MLN KR 2 KV

2021-08-26 07:04:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Amastens hyresintäkter uppgick till 164 miljoner kronor i det andra kvartalet (112).

Driftöverskottet blev 87 miljoner kronor (59) och förvaltningsresultatet uppgick till 37 miljoner (33).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 87 miljoner (14).

Efter skatt blev resultatet 98 miljoner kronor (34), vilket motsvarade 0:13 kronor per stamaktie (0:06).Direkt-SE