AMASTEN: BYGGER HYRESRÄTTER I FALUN OCH GÄVLE

2021-08-25 16:38:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Amasten startar två nyproduktionsprojekt om sammanlagt 296 lägenheter för egen förvaltning, framgår av ett pressmeddelande.

Projekten beräknas färdigställas i fjärde kvartalet 2022 med ett hyresvärde om 24 miljoner kronor, skriver bolaget.

Amasten förvaltar idag 398 hyreslägenheter i Sätra i Gävle. För att vidareutveckla området har en planprocess drivits vilket resulterat i en lagakraftvunnen detaljplan. Etapp 1, med 162 lägenheter, kommer nu att startas.

Etapp 2 omfattar 205 lägenheter. Amasten förvaltar sammanlagt 900 lägenheter i Gävle.

Vad avser Falun så äger Amasten idag fastigheten Tegelbruket 4. På fastigheten finns en kommersiell byggnad med bland annat en Willys-butik. I sydöstra delen av parkeringen har en planprocess drivits för att tillskapa nya hyresrätter. Ett nyproduktionsprojekt om 124 lägenheter kan nu sättas i gång på tomten.

"Det är glädjande att vi drivit framgångsrika planprocesser och vi genom dessa starter är en bit på väg mot vårt mål att starta 2.000 bostäder till 2023. Vi stärker genom starterna vår närvaro i Gävle och etablerar oss med bostäder i Falun", säger Mikael Rånes, vd på Amasten.

I bägge nyproduktionsprojekten byggs Amastens egenutvecklade Riki-hus. Riki-konceptet är ett nytt sätt att bygga energieffektiva hyresrätter med en industrialiserad process. Efter att lägenhetsmodulerna har monterats fortlöper arbetet med fasad, tak, detaljer och slutligen grönytor/montering av solceller.

Ett Riki-hus uppförs på 12 månader, vilket är halva tiden än traditionell byggprocess.

"Projekten i Gävle och Falun blir de femte och sjätte vi uppför för egen förvaltning. I samtliga projekt har vi hållit tidplan och budget, en av de stora fördelarna med Riki-konceptet. Vi ser fram emot att välkomna nya hyresgäster 2022", säger Richard Lantz, nyproduktionschef på Amasten.Direkt-SE