Aktie Altor sålde sitt innehav i batteriladdningsleverantören CTEK för 88 kronor per aktie. Det framgår av Infronts avslutsstatistik.

Det var efter börsstängning på onsdagen som det framkom att Altor hade sålt hela innehavet i CTEK, som uppgick till knappt 5 miljoner aktier motsvarande 9,9 procent av kapitalet. I pressmeddelandet angavs inget försäljningspris.

Enligt Infronts avslutstatistik mäklades dock samma antal aktier till kursen 88 kronor inför torsdagens börsöppning. Det motsvarar en rabatt på 11 procent jämfört med senaste stängningskurs.