I annonssamarbete med BAMMER

Annons från Bammer Det har blivit svårare för bolag att låna pengar genom bankfinansiering. Nu har företaget Bammer, skapat en samlingsplats med hög kvalitet för svenska investerare som söker börsoberoende alternativ.

Vid årsskiftet 2017/2018 startades bolaget Bammer. Efter att Magnus Wikström och Terry Hobbs vägar korsades bestämde de sig direkt för att utgå ifrån vad som anses bra för investeraren. Därför ställde de sig frågan: Hur kan man ta in det bästa från den internationella marknaden till den svenska?

Svaret blev en enkel plattform som tillhandahåller de projekt som anses starkast ur ett investerarperspektiv. Bammer förmedlar internationellt spridda värdepapper och tillgångsslag i onoterade kvalitetsprodukter förmedlade till privatpersoner, företag och institutioner världen över. En marknad växer fram med grund i Storbritannien där privatägda bolag tar in upp till miljardbelopp och erbjuder investerare fast avkastning i segmentet 10%+.

– Vi tycker det är dags att den här modellen närmare introduceras till svenska marknaden eftersom investerare över hela världen redan går in i dessa projekt; privata investerare, företag och institutioner, berättar Magnus Wikström, vd på Bammer Sverige AB.

Bammer väljer aktivt ut och fokuserar på bolag inom grön energi, fastigheter och bolag som ger investerare ägarskap i fast egendom. Bolag kan ha använt denna tillväxtmetod i upp till tio års tid (vilket innebär felfria track records) eller bestå av nyare konstellationer. Huvudtemat för bolagen är att skapa maximal säkerhet för investeraren.

Därför måste nyare bolag kunna visa på kontraktsbaserad inkomst, det vill säga att ett väletablerat energibolag köper all den energi det nyetablerade solkraftverket producerar, eller att statsfinansierade organisationer hyr ut samtliga socialt anpassade bostäder som fastighetsutvecklaren skapar, etc.

Samtliga bolag anlitar också oberoende trusteer som ska tillvarata investerares intressen. Det är även vanligt att investerare får förmånsrätt vid en eventuell likvideringssituation och går då före till exempel banker.

– Det finns hål i den svenska marknaden, då ingen erbjuder denna produkt som dessutom är internationell. Det saknas räntebärande papper med högre säkerhet som också har avkastande attraktiva nivåer, berättar Mats Andersson, styrelseordförande för Bammer Sverige AB.

Det finns en anledning till den växande populariteten. Högre fasta avkastningsnivåer lockar investerare från börsen samtidigt som placerare i traditionellt fastigheter och fasta räntor ser utökade alternativ.

Läs mer om Bammer här! 

Detta är en annons från Bammer Sverige AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Bammer Sverige AB är registrerat som finansiellt institut hos finansinspektionen. Inga finansiella medel går via Bammer, och därför är bolaget inte kopplat till risken i någon produkt. Investeraren ingår avtal med bolaget bakom vald produkt. Bammer får intäkter från de bolag som erbjuder produkter.