ALPCOT: RÖRELSERESULTATET BLEV 3,9 MLN KR 1 KV

2023-05-26 08:37:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansplattformen Alpcot redovisar provisionsintäkter på 20,3 miljoner kronor för årets första kvartal (14,5). Rörelseintäkterna uppgick till 21,5 miljoner kronor (7,9).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Rörelseresultatet blev 3,9 miljoner kronor (-7,7) och resultatet efter skatt var 3,9 miljoner kronor (-7,9).

Vid kvartalets utgång hade Alpcot cirka 8,9 miljarder kronor i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten var cirka 8.600. Bolaget hade dessutom cirka 14.600 kunder med ett försäkringsengagemang.Direkt-SE