ALM Equity AB (publ) får obligationsinnehavares godkännande av villkorsändringar

2021-07-28 20:56:44

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets förslag enligt de Skriftliga Förfarandena. Innehavarna av Obligationerna har därmed godkänt villkorsändringarna.

Villkorsändringarna trädde ikraft idag, kl. 15.00, i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på ALMs hemsida samt på www.stamdata.com. Villkorsändringarna framgår även i meddelandena om de Skriftliga Förfarandena, som är tillgängliga på ALMs hemsida samt på www.nordictrustee.com.

Den samtyckespremie som utlovades i pressmeddelande den 27 juli 2021 kommer att utbetalas den 10 augusti 2021. Avstämningsdag för berättigande till samtyckespremien har bestämts till den 3 augusti 2021.

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.comeller +46 8 783 79 00.
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Cision