ALM Equity AB (publ) erbjuder villkorad samtyckespremie i pågående röstningsförfaranden

2021-07-27 16:45:00
Samtyckespremien erbjuds på följande villkor.
  • Samtyckespremien uppgår till 0,15 procent av Obligationernas utestående nominella belopp per den relevanta avstämningsdagen (se nedan).

  • Utbetalning av samtyckespremien förutsätter att samtliga Skriftliga Förfaranden godkänns enligt Bolagets beslutsförslag med erforderliga röstmajoriteter samt att kvorumkrav uppfylls.

  • Samtyckespremien utbetalas genom Euroclear Sweden pro rata till samtliga registrerade innehavare av Obligationer per den relevanta avstämningsdagen (se nedan) senast 20 bankdagar efter att de Skriftliga Förfarandena har avslutats.

Om det finns förutsättningar för premieutbetalning kommer Bolaget att meddela avstämningsdag för berättigande till samtyckespremie omedelbart efter att de Skriftliga Förfarandena har avslutats.

Meddelandena om de Skriftliga Förfarandena är tillgängliga på ALMs hemsida samt på Agentens hemsida. Resultatet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av de Skriftliga Förfarandena.

Röstningsfristen i de Skriftliga Förfarandena löper ut imorgon, den 28 juli 2021 kl. 15.00. Dock kan de Skriftliga Förfarandena avslutas dessförinnan om erforderliga röstmajoriteter uppnås.För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.comeller +46 8 783 79 00.
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Cision