ALM Equity AB initierar skriftligt förfarande under sina utestående obligationslån

2021-07-09 15:20:00

ALM har idag begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka meddelanden om de Skriftliga Förfarandena inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 8 juli 2021. Meddelandena om de Skriftliga Förfarandena är tillgängliga på ALMs hemsida (https://www.almequity.se/ir-press/obligationer/) samt på Agentens hemsida.
Resultatet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av de Skriftliga Förfarandena. Avstämningsdagen för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 19 juli 2021 och sista dag för röstning är den 28 juli 2021. Dock kan de Skriftliga Förfarandena upphöra i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.
För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.comeller +46 8 783 79 00.
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Cision