Allt starkare i Wihlborgs

Publicerad 2007-11-20 13:17

Wihlborgs redovisar ett resultat efter skatt på 314 miljoner kronor (219) för årets nio första månader. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 200 miljoner kronor jämfört med 91 året innan.

Driftsöverskottet före värdeförändringar på fastigheter blev 368 miljoner kronor (357) och rörelseresultatet uppgick till 555 miljoner kronor (430).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 435 miljoner kronor (304).

Koncernens hyresintäkter uppgick till 546 miljoner kronor (531).

Jämförelsesiffrorna för 2004 är proforma.

Bolaget räknar med ett resultat efter finansnetto, exklusive orealiserade värdeförändringar, ska överstiga 310 miljoner kronor i år.

(Direkt)