Bostad Allt fler vill bryta förhandsavtal om köp av nyproducerade bostadsrätter. Ett vanligt skäl är höjda månads- eller insatsavgifter som spräcker bostadskalkylen. Det rapporterar Sveriges Radio.

I spåren av det senaste årets kraftiga inflations- och ränteuppgång uppstår det nu allt fler tvister mellan köpare och säljare när det gäller nyproducerade bostadsrätter. 

Det handlar framför allt om köpare som vill bryta förhandsavtal för att månadsavgiften eller avgiften för insatsen höjt till högre nivåer jämfört med när avtalen tecknades, många gånger för ett par tre år sedan, rapporterar Sveriges Radio.

”De gråter, de är ledsna och känner ibland en pinsamhet över att de ingått ett sådant här avtal”, säger bostadsjuristen Ingrid Uggla, som företräder flera köpare som vill bryta sina avtal, till SR. 

Enligt SR förekommer höjningar av månadsavgiften på över 100 procent. Det har gjort att lånelöftena för många köpare, som nu hamnat i tvist med bostadsrättsföreningen, inte längre gäller, enligt Ingrid Uggla.

”De lånelöften som gavs i samband med att man tecknade förhandsavtalet gäller bara i några månader. Bankerna gör sedan en ny prövning när de ska ha ut pengarna och det innebär att många inte får lån i dag”, säger hon till SR.