Skogen Missnöjet över lönsamheten ökar bland svenska skogsägare för fjärde året i rad. Framöver väntas intjäningen påverkas av politiska beslut från EU, men få skogsägare uppger att de har koll på unionens arbete, visar undersökningen Skogsbarometern. 

I dag anser bara knappt varannan skogsägare att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god och andelen har minskat under de senaste fyra åren. Men investeringsviljan är fortsatt stark, enligt Skogsbarometern, en undersökning som rådgivningsfirman Ludvig & Co och Swedbank står bakom. 

– Många skogsägare ser trots det skogen som en säker och långsiktig investering. Nära sex av tio skogsägare skulle vilja investera i mer skogsmark framför aktier och fonder, och på tre års sikt tror lite drygt varannan skogsägare på tillfredsställande eller mycket god lönsamhet i sitt skogsbruk, säger Filip Olsson, chef över avdelningen skog och lantbruk på Ludvig & Co, i en kommentar. 

Skogsägarna tror inte heller på stigande fastighetspriser i samma omfattning som tidigare, visar undersökningen. 

Det är sannolikt en konsekvens av omvärldsläget med stigande inflation och räntor, högre drivmedelspriser och Rysslands anfallskrig mot Ukraina, skriver bolagen bakom Skogsbarometern i ett gemensamt pressmeddelande. 

När det gäller politiska beslut som påverkar skogsbruket har EU varit mest aktiva, men få svenska skogsägare verkar ha koll på unionens arbete, enligt undersökningen. 

EU-kommissionen har lanserat en rad initiativ som påverkar skog och skogsbruk under de senaste åren. Trots det uppger bara en av tio skogsägare i undersökningen att de är väl insatta i EU:s skogspolitik. Något mindre än hälften – 44 procent – svarar att de inte är insatta överhuvudtaget. 

Däremot ökar andelen skogsägare som bedömer att de är lite insatta och uppgår nu till 46 procent. 

– EU-politiken kommer påverka lönsamheten och hur vi brukar våra skogar i Sverige. Initiativen från EU är viktiga att bevaka och förstå för alla som är verksamma inom skogsbranschen. Därför är det positivt att vi trots allt ser ett gryende intresse hos skogsägarna för EU-politiken, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank, i en kommentar.