Undersökning Var fjärde kvinna i Sverige har inte råd att separera från sin partner, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan 2018. Det visar en undersökning som Danske Bank låtit undersökningsföretaget Ipsos genomföra. Även allt fler män uppger att de inte anser sig ha råd att separera. 

Vid undersökningen 2018 uppgav en av tio män att så var fallet, medan årets resultat visar att 16 procent av männen är ekonomiskt beroende av att leva kvar med sin partner.

– När vi genomförde den här undersökningen för tre år sedan såg det otroligt mörkt ut för kvinnor. Vi noterade då att många skulle känna sig tvungna att stanna i en relation på grund av privatekonomin. Och nu tre år senare ser det alltså ännu sämre ut. Både för kvinnor och män. Det här sätter fingret på frågan om sparande och investeringar. Det finns många risker med att stå utan sparkapital eller investeringar på börsen. Att inte kunna lämna en relation om man vill är kanske en av de tydligaste riskerna, säger Jennie Sandén familjeekonom Danske Bank Sverige.

Den största ökningen, 9 procentenheter, av dem som inte anser sig ha råd att separera finns i åldersgrupperna 30-44 år. Totalt har de som angett att de inte har råd ökat till 21 procent, från 15 procent för tre år sedan.

– Trots att vi ser en ökning bland både män och kvinnor så är det anmärkningsvärt att det fortfarande är över 10 procent fler bland kvinnor än bland männen som anger att de inte har råd att lämna en relation, säger Jennie Sandén.