Pension Att fortsätta arbeta även efter pensionen börjat tas ut blir allt vanligare. Dessa ”jobbonärer” stannar helt enkelt kvar på sin gamla arbetsplats, och får därefter både lön pension. Men fyra av tio nya jobbonärer byter faktiskt arbetsplats när pensionen börjar tas ut, rapporterar Pensionsmyndigheten.

Sex av tio jobbonärer arbetar därmed kvar på sin arbetsplats. Men många av dem som fortsätter att arbeta som pensionär uppvisar en förvånansvärd rörlighet på arbetsmarknaden, visar den undersökning som Pensionsmyndigheten gjort.

– Den höga andelen jobbonärer som byter arbetsplats förvånar och går lite på tvärs med min tidigare uppfattning om äldres rörlighet på arbetsmarknaden. Det är positivt vid första anblicken, men rörligheten kan ju också bero på att relativt många inte får arbeta kvar på sina tidigare arbetsplatser, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

”Guldkant på tillvaron”

Men varför fortsätter allt fler pensionärer att arbeta? I undersökningen har de uppgett att de tycker att det är roligt att arbeta, samtidigt som det är socialt – och ger en ”guldkant på tillvaron”.

De som väljer att vara jobbonärer bör dock undersöka hur skatten förändras.

– En jobbonär får två inkomster och risken finns att man når en inkomstnivå som kräver att man måste betala statlig skatt. Samtidigt är det bra att veta att man betalar en lägre skatt både på lön och pension från det året man fyller 66 år, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

– Den lägre skatten kan till exempel användas till att gå ner och arbeta deltid utan att inkomsten efter skatt nödvändigtvis behöver minska så mycket, säger Monica Zettervall.

”De flesta jobbar deltid”

Pensionsmyndighetens undersökning visar att en majoritet av jobbonärerna, nio av tio tillfrågade, arbetar deltid. Sju av tio arbetar 20 timmar per vecka eller mindre, medan två av tio arbetade deltid även innan de började ta ut allmän pension.

Några av de svarande i undersökningen uppger att de gärna trappar ner arbetstiden innan de blir pensionärer på heltid.

Sju av tio tillfrågade jobbonärer tar utöver den allmänna pensionen även ut tjänstepension.

Pensionsmyndighetens undersökning gjordes i juni i år med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop. Totalt gjordes 485 intervjuer med den avgränsade målgruppen besående av personer mellan 62 och 70 år.