Pension Allt färre pensionärer får avslag på sin ansökan om bostadstillägg. I en jämförelse mellan första halvåren 2020 och 2021 har allt fler pensionärer beviljats bostadstillägg, visar ny statistik från Pensionsmyndigheten.

Det är positivt att andelen avslag på ansökningar om bostadstillägg minskar, enligt Sabina Masic, enhetschef för bostadstillägg på Pensionsmyndigheten.

– Det betyder att Pensionsmyndighetens handläggare lägger mindre tid på ansökningar som i slutändan inte beviljas, vilket innebär att de pensionärer som har rätt till tillägget kan få besked snabbare, säger hon.

Bostadstillägget presenteras ofta som ett ”supertillägg” för pensionärer, enligt Sabina Masic, men då många av dem som söker får avslag eftersom de inte uppfyller kraven, kanske det inte är ett ”supertillägg för alla.

– Ett enkelt sätt att ta reda på om man kan få bostadstillägg är att använda verktyget på Pensionsmyndigheten.se för att göra en preliminär beräkning, säger Sabina Masic.

Grundkraven för att ha rätt till bostadstillägg är att du är 65 år eller äldre och bor i Sverige. Dessutom behöver hela den allmänna pensionen och hela premiepensionen tas ut. Utöver grundkraven är bostadstillägget till för de som har låg pension, små tillgångar och låga inkomster.

Av de 9 924 ansökningar som avslogs under första halvåret 2021 berodde 9 196 avslag på för höga inkomster eller tillgångar.