Allt dyrare vara förälder

Publicerad 2010-06-28 14:44

Det har blivit dyrare att vara förälder. Priset för blöjor har rakat i höjden jämfört med för 30 år sedan, och omkostnaden för en baby har ökat med 43 procent, enligt Konsumentverkets beräkningar.

Även kostnaderna för tonåringar har ökat kraftigt. En 14-årig flicka är 25 procent dyrare och för en jämngammal pojke har kostnaden ökat med 32 procent, skriver tidningen Metro.

– Tonåringarna lever ett helt annat liv i dag. I våra beräkningar har vi lagt till mobiltelefon och mp 3-spelare men tagit bort kasettbandspelare, säger Ingrid Eriksson, utredare på Konsumentverket.

Beräkningarna speglar de främsta kostnaderna en tonåring har. Den faktiska kostnaden kan vara betydligt högre, bland annat räknar Konsumentverket i sin årliga publikation Koll på pengarna, inte in utgiften för en dator – det räknas som en gemensam kostnad för hela hushållet.

Dyrare sporter som ridning och ishockey räknas inte heller in, och inte transporter till och från fritidsaktiviteter.

I beräkningarna för själva fritidsaktiviteterna är gymkortet en tung post.

TT