ALLIGO: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 118 MLN KR 3 KV

2022-10-28 08:10:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alligo, som förut hette Momentum, redovisar ett resultat efter skatt på 118 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2023 (38). Resultatet per aktie uppgick till 2:34 kronor (0:75).

Rörelseresultatet blev 166 miljoner kronor (20) och rörelsemarginalen var 7,8 procent (1,1).

Nettoomsättningen uppgick till 2.118 miljoner kronor (1.856).Direkt-SE