ALLIGO: NÅGOT MINSKAD EFTERFRÅGAN STÖRRE INDUSTRIKUNDER SVERIGE

2022-10-28 08:28:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alligos nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 14,1 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Den organiska tillväxten var 10,2 procent, framgår det av delårsrapporten.

"I Sverige påverkades försäljningen negativt under kvartalet på grund av störningar till följd av implementationen av nytt affärssystem och ny logistikstruktur i Sverige. Nu är allt på plats och försäljningsutvecklingen förbättrades under slutet av kvartalet", skriver Alligos vd Clein Johansson Ullenvik.

Alligo-vd:n anser att bolaget hittills klarat av ett osäkert marknadsläge på ett bra sätt, man har bland annat säkrat leveranser och byggt upp sina lagernivåer inför hösten och vinter. Dock ser Clein Johansson Ullenvik en något minskad efterfrågan hos större industrikunder i Sverige.

"Hög inflation, en svag krona och höga energipriser ökar våra kostnader och vi ser kontinuerligt över organisationens kostnadsstruktur för att säkerställa att vi är rätt anpassade till de rådande marknadsförutsättningarna. Prisökningarna på våra inköp ligger på historiskt höga nivåer. Vi ser dock en tendens till viss stabilisering för tillfället, men förväntar oss fortsatta prisökningar på grund av den svaga kronan", skriver Clein Johansson Ullenvik.

Högre inköpspriser och fraktkostnader sätter enligt vd press på bolagets marginaler, vilket hittills har kunnat pareras med prishöjningar även om detta inte lyckats fullt ut i Norge.Direkt-SE