Alligo AB (publ): Inbjudan till presentation av Alligos delårsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-10-03 08:00:00

Telefonkonferensen och presentationen går att följa på webben eller via telefon enligt nedan. Det finns möjlighet att ställa frågor via både telefon och webbsändningen.

Datum och tid: Fredag den 28 okt 2022 kl.11.00

Webblänk: https://ir.financialhearings.com/alligo-q3-2022

Telefonkonferens:
SV: +46-8 505583 58

UK: +44-33330092 70

US: +1-64672249 04

Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Alligos hemsida www.alligo.com och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan efter presentationen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Clein Ullenvik, VD & Koncernchef

Tel +46 8 712 00 00

ir@alligo.com

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 - 727 27 20 · www.alligo.com

Cision