Alligo AB (publ): Inbjudan till presentation av Alligos bokslutskommuniké 2022

2023-01-30 08:00:00

Telefonkonferensen och presentationen går att följa på webben eller via telefon enligt nedan. Det finns möjlighet att ställa frågor skriftligt via webbsändningen (https://edge.media-server.com/mmc/p/yso5eisv) eller muntligt via telefon (https://register.vevent.com/register/BId8733991b6bb48d9b8a2b7ae68bdf2c8).

Datum och tid: Torsdag den 16 feb, 2023 kl.11.00

Webblänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/yso5eisv

Telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BId8733991b6bb48d9b8a2b7ae68bdf2c8
För att delta i telefonkonferensen behöver du registrera dig via länken ovan innan konferensen startar. När du registrerat dig får du telefonnummer och en personlig kod.

Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Alligos hemsida www.alligo.com och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan efter presentationen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Clein Ullenvik, VD & Koncernchef

Tel +46 8 712 00 00

ir@alligo.com

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 - 727 27 20 · www.alligo.com

Cision