Alligo AB (publ): Alligo förvärvar industriverksamheten i H E Seglem AS i Norge

2022-06-02 08:00:00

Industriverksamheten i H E Seglem AS, som redan i dag är TOOLS-partner, omsätter cirka 40 MNOK årligen, och har 8 anställda.

- Genom förvärvet av Seglem växer Alligo ytterligare och skapar en plattform för tillväxt i sydvästra Norge. Seglem är en leverantör med en stark lokal position och uttalat kundfokus, med mycket kompetenta medarbetare, säger Jens Kristian Henriksen, landschef i Norge för Alligo.

- Förvärv av välskötta verksamheter med stark lokal närvaro som industriverksamheten i H E Seglem matchar väl in i Alligos förvärvsstrategi, där vi vill bygga en integrerad, skalbar och lönsam koncern, säger Clein Ullenvik, VD och koncernchef i Alligo.

Förvärvet görs i form av ett inkråmsförvärv och förväntas slutföras under juni 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Tel +46 8 712 00 00
clein.ullenvik@alligo.com

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 - 727 27 20 · www.alligo.com

Cision