ALLIGATOR: KAN INTE TA ANSVAR FÖR BOLAGET LÄNGRE - GRUNDARE

2021-04-30 13:45:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Att bioteknikbolaget Alligators medgrundare Carl Borrebaeck väljer att omedelbart lämna bolagets styrelse, i stället för vid stämman i början av juni, har med valberedningens förslag att göra.

"Jag kan inte stödja valberedningens förslag till hur bolaget skall styras och kan därför inte ta ansvar för bolagets fortsatta utveckling", säger Carl Borrebaeck i en skriftlig kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Carl Borrebaeck har suttit i Alligator Biosciences styrelse i 20 år. Han äger drygt 1 miljon aktier, motsvarande 1,2 procent av bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Hans avhopp meddelades i ett pressmeddelande på fredagen, och kommer efter att det via stämmokallelsen den 23 april framkommit att det kommer att ske en styrelserockad i bolag - där sex styrelseledamöter avböjer omval, samtidigt väljs tre nya in.

De nuvarande styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Peter Bensen, Ulrika Danielsson, Kirsten Drejer, Kenth Petersson och Jonas Sjögren har alla avböjt omval. Jonas Sjögren och Peter Benson (via Sunstone) är bolagets två största ägare med 8,9 respektive 6,7 procent av aktierna.

Valberedningen föreslog samtidigt att styrelsen kommer uppgå till fem personer med Anders Ekblom som ny styrelseordförande. Han har bland annat varit global forskningschef på Astra Zeneca och vd för Astra Zeneca Sverige.

Hans-Peter Ostler, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin föreslås som nya styrelseledamöter.Direkt-SE