ALLIGATOR: GRUNDARE CARL BORREBAECK LÄMNAR STYRELSEN REDAN NU

2021-04-30 09:58:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alligators medgrundare

Carl Borrebaeck avgår från styrelsen redan nu. Det är sedan tidigare känt att han avböjt omval inför årsstämman i början av juni.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget skriver att Carl Borrebaeck "haft en betydande roll i bolagets utveckling och positionering som ett av de ledande bolagen inom immuno-onkologi".

Carl Borrebaeck har varit styrelseledamot i Alligator sedan bolaget grundades 2001.

Avhoppet kommer efter att det via stämmokallelsen den 23 april framkommit att det kommer att ske en styrelserockad i bolag - där sex styrelseledamöter avböjer omval, samtidigt väljs tre nya in.

De nuvarande styrelseledamöterna Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Kirsten Drejer, Kenth Petersson och Jonas Sjögren har alla avböjt omval. Jonas Sjögren och Peter Benson (via Sunstone) är bolagets två största ägare med 8,9 respektive 6,7 procent av aktierna.Direkt-SE