ALLEIMA: VÄLDIGT NÖJD MED KVARTALET - VD

2023-01-24 14:06:06

Stockholm (Nyhetsbyrån Direkt) Stålbolaget Alleimas vd Göran Björkman är väldigt nöjd med det gångna kvartalet, bland annat avseende orderingång, fakturering och resultat.

Det säger han till Nyhetsbyrån Direkt efter bokslutsrapporten som har fått aktien att stiga 9 procent på Stockholmsbörsen.

Det är många segment som har gått bra i kvartalet, framhåller han.

I tredje kvartalet var orderingången på så kallade umbilicalrör inom olje- och gassegmentet svagare, vilket bidrog till fallande orderingång organiskt i det kvartalet. De här orderna kom i fjärde kvartalet i en slags ketchup-effekt, uppger Alleimachefen.

På kort sikt förväntas efterfrågan enligt Alleima förbli dämpad för de kortcykliska segmenten industri och konsument. Bolaget noterar dock samtidigt i utsiktsavsnittet av bokslutet att utvecklingen är positiv för flera av Alleimas kundsegment och att de underliggande trenderna förväntas mildra påverkan från osäkerheten i det makroekonomiska landskapet under 2023.

"Det här är typiskt Alleima", säger Göran Björkman med hänvisning till att bolaget har många kundsegment. Tio sådana nämns i delårsrapporten.

Vidare framhåller Alleimas vd att efterfrågan inte har blivit sämre i fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, även om efterfrågan fortsatt är lägre vid jämförelser med motsvarande kvartal året innan.

Inför det första kvartalet 2023 guidar bolaget för att produktmixen förväntas vara lik den som noterades under fjärde kvartalet, eller något bättre. En faktor bakom den möjliga förbättringen är att de segment som enligt bolaget väntas gå svagare har lägre marginaler, medan de segment som går bättre också har bättre marginaler, vilket driver mixen åt rätt håll.

När det gäller återöppningen i Kina efter covidpandemin räknar inte Alleimachefen med några större omedelbara positiva effekter för bolaget eftersom Alleima tidigare har påverkats relativt lite av landets covidnedstängningar. Mycket av bolagets verksamhet i Kina är inom kundsegmentet Kemi och petrokemi.

"Den har varit ganska opåverkad av de här covidbekymren som har varit under några år. Men om Kinas ekonomi totalt sett förbättras så är det naturligtvis bra för oss också", säger Göran Björkman.

Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology, redovisade på tisdagen ett justerat rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 555 miljoner kronor (353), med en justerad rörelsemarginal på 10,8 procent (9,0).Direkt-SE