måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Världsstjärnorna vill vara svenska

Publicerad: 4 juli 2012, 12:11

Nya Affärer har frågat företagen på vår lista över Sveriges 50 nya världsstjärnor om hur de ser på sina förutsättningar. Och de är svenskare än man kan tro.


AB

Anna Blomén


Nya Affärers 50-lista finns svenska företag som vi tror har potential att växa snabbt på globala marknader. Bakom urvalet ligger en sammanvägning av företagens förutsättningar och utseende, och hur de globala marknaderna ser ut. Därför många i teknik och IT, men vi har också med mode, jordbruksteknik och livsmedel.

Nu har vi frågat dem om hur verkligheten ser ut för dem, om förutsättningarna för tillväxt och export, och vad som skulle kunna hjälpa dem bli ännu mer framgångsrika. Först och främst är det tyligt att det verkligen är globala företag. 100 procent av dem ser att deras största tillväxtpotential finns utomlands. 78 procent uppger att de exporterar eftersom Sverige är för litet för att få tillräcklig volym på företagets produkt. 17 procent uppger att deras produkt är för specialiserad och efterfrågan finns på globala nischmarknader. Detta stämmer väl med etablerad forskning om Born Globals.

Men, de vill väldigt gärna fortsätta vara kvar i Sverige. Bland de som svarat på vår enkät har alla sitt huvudkontor i Sverige, de flesta i Stockholm och bara 12 procent av dem överväger att flytta huvudkontoret utomlands.

Det kan ju kännas tryggt för svenskt näringslivs framtid. Men när vi frågar företagen vad som är viktigast för var de ska placera huvudkontoret så blir topp tre tillgången på talang och arbetskraft, närhet till kunder och tillgången på kapital. Och bland hindren för expansion både inom och utom Sverige kommer kapital på andra plats, bara slaget av dåliga tider. Lojaliteten till Sverige kan då snabbt ändra sig eftersom 75 procent menar att största möjligheten att få in kapital finns från utländska investerare.

Ett slående resultat är att företagen lyckats bli globala utan traditionellt exportstöd. Bara 12 procent har sökt och fått stöd från offentliga strukturer som Almi och Exportrådet. Hela 37 procent har avstått från att söka för att det är för krångligt och resten, hela 50 procent har inte ens funderat på att söka.

Istället vill företagen främst ha bättre möjligheter att ta in riskkapital för att kunna växa vidare utanför Sverige. Där efter önskar de sig kommer lägre arbetsgivaravgifter och lägre bolagsskatt. När Nya Affärer frågar vad som skulle stötta företagens expansion inom Sverige hamnar lägre arbetsgivaravgifter på en klar förstaplats. Sedan lägre bolagsskatt. Sist kommer bättre stöd från exportrådet och andra liknande organisationer.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera