fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Strategerna inför rapportperioden: ”Ribban höjs ju mer kurserna stiger”

Publicerad: 19 januari 2023, 12:00

Foto: Cornelia Jönsson/Di/TT

Stockholmsbörsens tjurrusning höjer temperaturen inför rapportsäsongen som inleds med tungviktarna Ericsson och Sandvik på fredagen. Privata Affärer har talat med två aktiestrateger som pekar ut potentiella vinnare och förlorare i sifferfloden.


Jonas Fagerström

jonas.fagerstrom@bonniernews.se


Läs också:

Nu kommer rapporterna - här är alla datum

Stockholmsbörsen har bjudit på stora uppgångar den senaste tiden. Sedan årsskiftet uppgår kurslyftet till drygt 7 procent och från bottennoteringen i slutet av september handlar det om över 20 procent.

Den starka börstrenden ökar spänningen inför den kommande rapportsäsongen.

– Vi kommer från en period där vinstprognoserna skruvats ned medan kurserna fortsatt upp. Antingen har marknaden sprungit iväg för tidigt eller så har analytikerna haft fel, säger Swedbanks aktiestrateg Robert Oldstrand.

Ålandsbankens chefsstrateg Niklas Wellfelt tolkar uppgången som en förhoppning om att den ekonomiska avmattning som många bedömare räknar med inte blir fullt så illa som befarat.

– Makrodatan under fjärde kvartalet och i början av det här året signalerar att nedgången inte blir lika dramatisk som vi trodde i höstas. Det talar för att bolagen tar avstamp i en bra efterfrågesituation, säger han.

– Samtidigt höjs ribban inför rapportperioden ju mer kurserna stiger, tillägger chefsstrategen.

Robert Oldstrand flaggar dock för att makroindikatorerna fortsätter att peka nedåt, vilket ännu inte gjort avtryck i bolagens räkenskaper.

– Bolagen har överträffat förväntningarna gång på gång sedan en lång tid tillbaka. Det kan vara så att vi nu får se tecken på en svagare efterfrågan – här kommer det att bli viktigt att hålla ögonen på bolagens framåtblickande kommentarer, säger han, och tillägger:

– Samtidigt tror jag att bolagen kommer att vara försiktiga i sina uttalanden och inte dra alltför långtgående slutsatser.

Niklas Wellfelt och hans kollegor på Ålandsbanken bedömer att det blir en “skaplig rapportsäsong” överlag. I verkstadssektorn förväntar han sig att marknaden riktar blicken mot orderingången, som ger signaler om framtida intäkter.

– Många bolag har redan en stor orderstock (ej levererade eller fakturerade beställningar, reds. anm), men frågan är om den fylls på eller minskar ordentligt, säger Niklas Wellfelt.

Robert Oldstrand på Swedbank spår en upprepning av höstens rapportsäsong för tredje kvartalet, åtminstone i bank- och verkstadssektorn som väger tyngst på Stockholmsbörsen. Det innebär bra resultat i absoluta tal.

Däremot riskerar andra faktorer, exempelvis osäkra framtidsutsikter eller avvikande utdelningsbesked i förhållande till förväntningarna, att sänka aktierna på börsen, påtalar han.

– Många bolag sitter med stora kassor, bland annat AB Volvo som marknaden räknar med ska göra en extrautdelning. Förväntansbilden ligger på mellan 7 till 10 kr. Delar man inte ut det kan marknaden bli besviken och kursen falla, trots att rapporten i sig är stark, säger Robert Oldstrand.

I banksektorn ligger den mest uppenbara rapportrisken i reserveringskolumnen, det vill säga pengarna som sätts undan för att täcka eventuella kreditförluster längre fram. Höga belopp kan göra marknaden orolig, varnar Roberts Oldstrand.

– Då kan det bli volatilt. Bankerna har annars medvind från de högre räntorna i sin kärnaffär och kommer förmodligen att se stabila ut, säger han.

Ålandsbankens Niklas Wellfelt spår att bankerna imponerar.

– Jag tror att bankerna kommer att leverera något i överkant sett till förväntningarna. De hade en hygglig lönsamhet redan när räntorna var låga eller till och med negativa. Nu hjälper fjolårets ränteuppgång till att lyfta bankernas räntenetton, säger han.

Även kvartalssiffrorna från konjunkturstabila branscher, exempelvis teleoperatörna och läkemedelssektorn med Astra Zeneca i spetsen, kommer högst sannolikt att behaga marknaden, fortsätter chefsstrategen. Han lyfter dock ett varningens finger för teleoperatörerna.

– Man borde kunna ta bättre betalt för sina tjänster, men det är uppenbarligen svårt att höja priserna på grund av den hårda konkurrensen. De måste därför ta sig an kostnadssidan för att bibehålla sina marginaler. Vi har svårt att bli exalterade över sektorn, säger Niklas Wellfelt.

Störst risk för besvikelser finns i sin tur bland de konsumentnära bolagen, enligt chefsstrategen som påpekar att stigande bolåneräntor, höga elpriser och inflation dränerar hushållen på köpkraft.

Även Robert Oldstrand pekar ut konsumentbolagen som potentiella förlorare den kommande rapportsäsongen.

– Aktierna har också studsat upp så det finns risk för besvikelser. Särskilt för de inhemska aktörerna som importerar varor då kostnadstrycket är fortsatt högt, säger han.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera