torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Siffrorna som styr din privatekonomi 2010

Publicerad: 22 december 2009, 08:44

Pensioner, studiemedel och skattesatser är bara några av alla saker som förändras varje år. Här är några av de nya siffror som kan vara bra att känna till inför 2010.

Ämnen i artikeln:

GarantipensionPrisbasbelopp

Magnus Gustavsson

magnus.gustavsson@privataaffarer.se


Prisbasbeloppet
42 400 kr (- 400 kr)
Prisbasbeloppet sänks för första gången. Beloppet används för att beräkna olika förmåner som sjuk- och föräldrapenning, garantipension och studiemedel. Det följer den allmänna prisutvecklingen i landet och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Garantipensionärer
För födda 1937 eller tidigare sänks pensionen nästa år med 72 kr/mån för ogifta och med 64 kr för gifta. Födda 1938 eller senare får 71 respektive 64 kr mindre per månad.
Lägsta pensionsgrundande inkomsten sänks med 200 kr till 17 900 kr.

Sjuka
Den maximala sjukpenningen sänks med 6 kr per kalenderdag till 676 kr per kalenderdag. Lägsta sjukpenningen blir oförändrad, 22 kr per kalenderdag.

Föräldrar
Högsta föräldrapenning får den förälder som tjänar 35 333 kr per månad eller mer. Högsta föräldrapenningen sänks med 9 kr per kalenderdag till 901 kr.

Studenter
Totalbeloppet för studiemedlen höjs med 431 kr per studiemånad. Av detta är 40 kr bidrag och 391 kr studielån.

Fribeloppet höjs med cirka 30 000 kr från och med 2011. Det betyder att heltidsstuderanden kan ha inkomster upp till cirka 67 840 kr under ett kalenderhalvår utan att det påverkar studiemedlen. För 2010 är det beloppet 53 000 kr.

Tilläggsbidraget för barn sänks med ett par kr. Heltidsstuderande som har ett barn får nästa år 127 kr per vecka, den som har två barn 207 kr per vecka och den som har tre barn 249 kr per vecka.

Förhöjda prisbasbeloppet
43 300 (- 300 kr)
Används bland annat för att beräkna pensionspoäng inom det gamla pensionssystemet.

Inkomstbasbeloppet
51 100 (+ 200)
Används för att beräkna pensioner och den kommunala fastighetsavgiften.

Pensionsgrundande inkomst
Den högsta pensionsgrundande inkomsten blir 381 750 kr. Den når du vid en årsinkomst på 412 380 kr, vilket motsvarar en månadslön på ca 34 370 kr.

Dagens pensionärer
Pensionärer med enbart garantipension får sänkt pension med 0,9 procent eftersom garantipensionen strikt följer utvecklingen av prisbasbeloppet. För pensionärer med tilläggs/inkomstpension sänks pensionen med 3 procent. För många pensionärer finns också risk att tjänstepensionen sjunker.
Blivande pensionärer
De intjänade pensionsrätterna i det nya pensionssystemet räknas ned med 1,4 procent.

Fastighetsavgift
Högsta årliga fastighetsavgift, som styrs av inkomstbasbeloppet, ökar med 25 kr till 6 387 kr.

Nytt belopp för fri lunch
Värdet av fri lunch höjs från 74 kr till 76 kr. Samma summa gäller också för fri middag. Fri frukost värderas till 38 kr, medan helt fri kost – frukost, lunch och middag – värderas till 190 kr.

Deklarationspliktsgräns
Gränsen för när man är skyldig att deklarera går vid 17 935 kr (0,423 prisbasbelopp).

Skattefritt traktamentsbelopp
Det skattefria traktamentsbeloppet är 210 kr (0,005 prisbasbelopp, avrundas till närmaste tiotal kr).

Tjänstegrupplivförsäkring
Vanligaste beloppet är på sex prisbasbelopp och sänks från 256 800 kr till 254 400 kr.

Om du vill veta mer om hur ditt 2010 kommer att bli ska du läsa Privata Affärer nummer 1 2010. Där ägnar vi 14 sidor åt att gå igenom hur börsen, fondmarknaden, bostadsmarknaden och skatterna kommer att bli nästa år.

PRIVATA AFFÄRER

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera