söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

SCA slår vinstförväntningarna

Publicerad: 28 april 2023, 06:05

Foto: SCA

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 2.055 miljoner kronor för det första kvartalet 2023.


Nyhetsbyrån Direkt


Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 1.718 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 42,7 procent. Väntat var 34,4 procent.

Försäljningen uppgick till 4.813 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.999 miljoner kronor.

SCA:s resultat under det första kvartalet påverkades positivt av högre leveransvolymer och tillväxt inom förnybar energi. Det framgår av bolagets delårsrapport.

”SCA:s höga självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik bidrog till stabilitet och god kostnadskontroll medan lägre försäljningspriser på containerboard och massa påverkade resultatet negativt jämfört med föregående kvartal”, skriver SCA.

Lägre efterfrågan på sågade trävaror

Efterfrågan på sågade trävaror var fortsatt svag inom alla kundsegment och inom de flesta geografier under det första kvartalet. Försäljningspriserna var stabila i jämförelse med föregående kvartal. En förbättrad produktmix stärkte dock resultatet.

Inom segment Massa uppges efterfrågan ha varit fortsatt svag, vilket resulterade i lägre försäljningspriser i jämförelse med föregående kvartal.

”Detta har till del motverkats av positiva mixeffekter med en hög andel försäljning till SCA:s kärnmarknader. Den nya CTMP-anläggningen på Ortvikens industriplats i Sundsvall, som startades under föregående kvartal, bidrog till högre leveransvolymer”, skriver bolaget.

Efterfrågan på kraftliner har fortsatt att minska under kvartalet till följd av lägre efterfrågan på förpackningsmaterial.

Under fjärde kvartalet förra året startades den nya pappersmaskinen i Obbola, vilket var ett kvartal före tidplan.

”Upprampningen av pappersmaskinen fortlöper enligt plan, men orsakar momentant och planenligt högre driftskostnader jämfört med tidigare kvartal”, skriver SCA.

Säsongsmässigt hög efterfrågan inom förnybar energi bidrog till stigande priser och bindkraftsparken i Markbygden som tillträddes under början av året har under det första kvartalet bidragit positivt till resultatutvecklingen.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera