onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Så blir SAS emission av preferensaktier

Publicerad: 7 februari 2014, 07:54

Foto: Johan Nilsson/TT

Flygbolaget SAS planerar att emittera omkring 4 miljoner preferensaktier till en teckningskurs om 500 kronor per preferensaktie.


Nyhetsbyrån Direkt


Tillfört kapital är tänkt att användas för att stärka bolagets finansiella förutsättningar. Vidare har SAS för avsikt att emittera ett konvertibelt obligationslån om upp till 2 miljarder kronor, samt så har SAS ingått ett finansieringsavtal med UBS om 150 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den årliga utdelningen avseende preferensaktierna ska uppgå till 50 kronor per preferensaktie.

Efter fem år ska den årliga preferensaktieutdelningen öka med motsvarande 1 procent av teckningskursen per preferensaktie och år fram till dess att den årliga utdelningen uppgår till ett belopp motsvarande 50 kronor plus 5 procent av teckningskursen. Utdelningen ska utbetalas kvartalsvis med första avstämningsdag den 5 maj 2014.

Varje preferensaktie berättigar till 1/10 röst jämfört med stamaktien i SAS.

Preferensaktierna ska kunna lösas in, helt eller delvis, till ett belopp per preferensaktie motsvarande 120 procent av teckningskursen fram till och med det utbetalningstillfälle som infaller närmast efter den 5 februari 2018 och 105 procent av teckningskursen därefter.

Anmälan om teckning av preferensaktier ska ske under perioden 10 februari till 20 februari för institutionella investerare och 10 februari till 19 februari för allmänheten i Danmark, Norge och Sverige. Första dag för handel med SAS preferensaktier på börsen beräknas bli den 7 mars 2014.

SAS styrelse förbehåller sig rätten att utöka erbjudandet till att omfatta högst 7 miljoner preferensaktier i sin helhet. Om så sker kan bolaget tillföras ytterligare cirka 1,5 miljarder kronor inom ramen för erbjudandet.

Vid årsstämman den 18 februari ska bemyndigande för SAS styrelse att besluta om emission av konvertibler och preferensaktier behandlas. Ägare med 57,6 procent av såväl utestående aktier som röster i bolaget har uttalat sig positiva till att rösta för styrelsens förslag.

I syfte att refinansiera utestående konvertibla obligationslånet om 1,6 miljarder kronor planerar SAS en emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för ett belopp om högst 2 miljarder kronor.

SAS har även ingått ett finansieringsavtal om 150 miljoner euro med UBS i London. Finansieringsavtalet blir tillgängligt för utnyttjande den 28 februari 2014 och kommer att vara tillgängligt för SAS fram till januari 2017. I och med detta kommer SAS nuvarande kreditfacilitet som förfaller 2015 att sägas upp.

Tillfört kapital från SAS emission av preferensaktier ska i huvudsak användas till förnyelsen av flygplansflottan och för att stärka den finansiella beredskapen, enligt pressmeddelande.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera