tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Powell: Nedtrappning nu – räntesänkning sen

Publicerad: 3 november 2021, 19:51

Foto: Reuters-TT

Ekonomin har gjort framsteg mot målen, därmed kan tillgångsköpen börja trappas ned. Fed kommer dock att förbli uppmärksamma mot risker och policyn kommer att fortsätta stödja den ekonomiska återhämtningen. Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.


Nyhetsbyrån Direkt


Han sade att den reala BNP-tillväxten dämpades påtagligt under tredje kvartalet, förbättringen i sysselsättningstillväxten har bromsat in. Inbromsningen i jobbtillväxten har varit koncentrerad i vissa sektorer, som turism/fritid.

Arbetslösheten, 4,8 procent i september, underskattar bristen på jobbtillväxt, i synnerhet eftersom arbetskraftsdeltagandet ännu är dämpat. En del av svagheterna i arbetskraftsdeltagandet speglar troligen en åldrande befolkning och pensioneringar, men deltagandet för personer i arbetsför ålder är också väl under nivåerna före pandemin. Det kan i sin tur delvis bero på faktorer som är relaterade till pandemin, som omsorgsbehov och fortsatt virusoro.

”Som ett resultat av detta har arbetsgivare svårt att anställa. Dessa hinder för arbetskraftsdeltagande bör avta med fortsatta framsteg med att begränsa viruset, vilket stöder sysselsättning och ekonomisk aktivitet

Powell sade också att obalanser i utbud och efterfrågan har bidragit till betydande prisökningar. Flaskhalsar påverkar hur utbudet kan svara på efterfrågan. Inflationen ligger väl över 2-procentsmålet och problemen med flaskhalsar består längre än väntat.

Fedchefen upprepade att taperingprocessen sannolikt kommer att avslutas i mitten av nästa år. Han påpekade samtidigt att även efter att balansräkningen har slutat växa så kommer Feds värdepappersinnehav stödja de finansiella förhållandena. Han betonade också att dagens taperbesked inte innebär någon signal om styrräntan och att Fed kan vara tålmodiga med räntehöjningar.

På en fråga om marknadens prissättning av kommande räntehöjningar svarade Fedchefen att Fed fokuserar på vad de kan kontrollera. ”Det är dags för taper, det är inte dags att höja räntan”.

Jerome Powell sade också att det är möjligt att arbetsmarknaden kan se ”maximal” sysselsättning under andra halvåret 2022. Han noterade att lönerna har börjat stiga mycket starkt, och det skulle vara oroande om lönerna började stiga mer än inflationen och produktivitetsökningarna. Fed har dock inga bevis på det och räknar inte heller med några besvärande ökningar i lönerna. Han påpekade också att den nuvarande uppgången i inflationen inte beror på en stram arbetsmarknad.

Beträffande den aktuella inflationen sade Powell att den inte alls är konsistent med prisstabilitet, men det är inflationen på medellång sikt som är Feds jobb, och övergående (transitory) betyder att den nu höga inflationen inte kommer att leda till ihållande hög inflation. Fed kommer också att använda sina verktyg senare för att säkra att hö inflation inte kommer att bli något bestående tema.

Fedchefen sade också att villkoren för en räntehöjning inte är uppfyllda eftersom arbetsmarknaden inte är vid full sysselsättning. När arbetsmarknaden är vid full sysselsättning är det mycket troligt att inflationstestet för en räntehöjning redan är uppfyllt, när jobbmålet är uppfyllt kommer Fed bedöma om inflationstestet har uppnåtts

Powell sade samtidigt att det är bäst att vara i en position för att agera på varje möjligt utfall, och riskerna lutar nu över mot en högre inflation. Fed måste vara redo att agera vid behov, men det är lämpligt att vara tålmodig om jobben och inflationen.

Han framhöll att Fed inte ligger efter i kurvan med penningpolitiken, och upprepade att det vore för tidigt att höja räntan nu. Men Fed är beredda på varje möjligt utfall.

”Vår policy kommer att fortsätta att anpassas efter behov”, sade han.

Powell påpekade dock att behovet av ytterligare stimulans nu är betydligt mindre än det var när Fed inledde den förra taperingprocessen 2013. Tapering sker nu tidigare och snabbare eftersom policyn har anpassats till verkligheten, delvis eftersom inflationen kommer in högre.

Han sade också att Fed ännu inte har några klara planer för balansräkningen när väl taperingprocessen är avslutad.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera