torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Powell: Inget beslut om räntepaus

Publicerad: 3 maj 2023, 19:47

Foto: Patrick Semansky /AP-TT

Sedan början av förra året har Fed nu höjt räntan med totalt 5 procentenheter för att uppnå en hållning i penningpolitiken som är "tillräckligt restriktiv" för att föra ner inflationen till 2 procent.


Nyhetsbyrån Direkt


”Framöver kommer vi att anta en databeroende hållning för att avgöra i vilken utsträckning ytterligare policyåtstramning kan bli lämpligt.”

Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

”Vi ser effekter av vår policyåtstramning på efterfrågan i de mest räntekänsliga sektorerna i ekonomin, i synnerhet bostadsmarknaden och investeringar. Det kommer dock ta tid innan de fulla effekterna av de monetära åtstramningarna realiseras, särskilt på inflationen”, sade han.

Fedchefen sade också att ekonomin sannolikt kommer att möta ytterligare motvindar från stramare kreditförhållanden.

”Kreditförhållandena hade redan stramats åt det senaste året eller så i respons på våra policyåtgärder och svagare ekonomiska utsikter. Men de spänningar som uppstod i banksektorn i början av mars verkar resultera i ytterligare stramare kreditförhållanden för hushåll och företag”, sade han.

Han tillade att detta sannolikt kommer att tynga den ekonomiska aktiviteten, anställningarna och inflationen, men omfattningen av dessa effekter är ännu osäkra.

Powell fastslog att Fomc inte fattade något beslut om en räntepaus nu, men uttalandet förändrades på ett ”meningsfullt sätt”. Kommande räntebeslut kommer att drivas av inkommande data och tas möte för möte.

”I ljuset av dessa osäkra motvindar, tillsammans med de policyåtstramning vi har satt på plats, kommer våra framtida policyåtgärder bero på händelseutvecklingen”, sade han.

”Vi kommer att göra den bedömningen möte för möte, baserat på totaliteten i inkommande data och dess implikationer för ekonomisk aktivitet och inflation. Och vi är redo att göra mer om större penningpolitisk åtstramning blir motiverat”, fortsatte Powell.

Han sade också att förhållandena i banksektorn har förbättrats sedan i början av mars, och USA:s banksektor är ”sund och uthållig”.

”Vi åtar oss att lära oss de rätta läxorna av denna episod och arbeta för att förhindra att händelser som dessa uppstår igen”, sade han.

Fedchefen sade att frågan om skuldtaket diskuterades vid FOMC-mötet, och det utgör den risk mot utsikterna. Det var inte viktigt för onsdagen räntebeslut, men de ekonomiska konsekvenserna är mycket osäkra om kongressen inte kan enas om att höja skuldtaket. Han tillade att ingen bör räkna med att Fed kan skydda en ekonomi som inte kan betala sina räkningar i tid.

Powell sade att det kommer att vara en pågående diskussion om när policyn har blivit ”tillräckligt restriktiv”, och det är inte möjligt att med övertygelse säga när den nivån har nåtts. Åtstramningen av kreditförhållandena komplicerar bedömningen och adderar osäkerhet.

Han tillade att FOMC kommer att återkomma till frågan om policyn är ”tillräckligt restriktiv” i juni, och innan ett eventuellt besluts behövs ytterligare data.

Fedchefen noterade att policyn nu är åtstramande, och att det är möjligt att den ”tillräckligt restriktiva” nivån inte är långt borta. Han sade också att Fed vill uppnå den nivån och sedan hålla kvar räntan på den nivån för att föra ner inflationen, men samtidigt balansera risken för att inte göra tillräckligt mot risken att göra för mycket.

Han sade vidare att sannolikheten för att en recession kan undvikas är högre än sannolikheten för att det kommer en recession.

Fedchefen sade också att kommitténs bedömning är att inflationen inte kommer att sjunka så snabbt, det kommer att ta tid. Och om den bedömningen är korrekt så kommer det inte att bli lämpligt att sänka räntan. Han tillade att tjänsteinflationen exklusive boende inte har ändrats mycket.

Han sade stödet för den aktuella räntehöjningen var mycket starkt. Ett antal ledamöter talade visserligen om en räntepaus, men inte så mycket om just detta möte

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera