fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Oscar Properties rapportrasar

Publicerad: 22 februari 2023, 08:30

Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Det har varit ett händelserikt dygn för Oscar Properties aktieägare. Förutom onsdagsmorgonens rapport har bolaget lämnat besked om att man avbryter ett fastighetsförvärv för miljardbelopp, uppdaterat sina finansiella mål och möblerat om i styrelsen.


Privata Affärer / Nyhetsbyrån Direkt


I onsdagsmorgonen rapport redovisar Oscar Properties ett rörelseresultat på -339 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022 (242).

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 119 miljoner kronor (80,6). Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var -269 miljoner kronor (383).

Fastighetsbolagets resultat efter skatt blev -401 miljoner kronor (162). Driftnettot kom in på 84,7 miljoner kronor (55,6).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2022. Aktien rasar drygt 11 procent på Stockholmsbörsen vid 10-tiden på onsdagen.

Vid sidan av kvartalssiffrorna reviderar Oscar Properties har sina finansiella och operativa mål, enligt bokslutsrapporten. Det operativa målet är att ha en överskottsgrad om 75 procent.

De finansiella målen är att ha en soliditet som inte understiger 27,5 procent samt att belåningsgraden, netto, inte ska överstiga 65 procent.

De mål som kvarstår sedan tidigare är: Bolagets tillväxt ska ske genom förvärv och värdehöjande förvaltning samt genom projektutveckling. Projektutveckling ska inte överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning.

Den tidigare ambitionen om att uppnå en WAULT (Vägd genomsnittlig återstående hyrestid på hyreskontrakt) på 5 år och en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel kvarstår.

Bolaget har dessutom lämnat beskedet att man beslutat att inte fullfölja förvärvet av fem logistik- och industrifastigheter som offentliggjordes i maj 2022, vars värde uppgick till totalt 1 050 miljoner kronor. Det meddelade Oscar Properties på tisdagskvällen.

Anledningen är att bolaget bedömer att det underliggande fastighetsvärdet inte är detsamma i dag som när avtalet slöts.

”Givet räntemarknadens utveckling sedan avtalet tecknades hade intjäningen från portföljen gått från 35 miljoner till 20 miljoner, vilket är för lågt”, skriver Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Vidare skriver vd:n att bolaget prioriterar att amortera skuld framför tillväxt.

”Resultateffekten för detta uppgår till 50 miljoner kronor, varav 20 miljoner kvarstår att betala säljaren”, fortsätter Oscar Engelbert.

Under onsdagen har Oscar Properties även meddelat att bolagets valberedning föreslår att bolagsstämman entledigar styrelseledamöterna Douglas Roos och Christer Lindholm och för tiden intill nästa årsstämma välja Markus Dragicevic till ny styrelseledamot

Markus Dragicevic arbetar för närvarande inom Dragfast-koncernen, Oscar Properties näst största ägare med 19 procent av aktierna.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera