lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya regler för företag

Publicerad: 23 december 2013, 07:37

Foto: Istockphoto

Snart är det dags att vända blad i kalendern. Som vanligt vid årsskiften träder en hel del nya lagar och förordningar i kraft. Nya Affärer listar några av de viktigare förändringarna för dig som företagare.


CF

Christer Fälldin


Som vanligt vid den här tiden kan det löna sig att, före årsskiftet, uppmärksamma de så kallade 3:12-reglerna. Förändringar blir bland annat det även när det gäller reglerna om positiv räntefördelning för egenföretagare, samt för momsdeklarationerna, som Nya Affärer skrivit om tidigare.

Nya regler för 3:12. Du som äger ett fåmansbolag noga tänka igenom hur du och ditt företag påverkas av 3:12-regelverket som reglerar beskattning av utdelning och kapitalvinster från fåmansföretag.

Hittills har reglerna för utdelningsutrymmet favoriserat delägare i stora bolag, genom att ett bolags löneutbetalningar upp till 60 inkomstbasbelopp, cirka 3,4 miljoner kr, bara gett halva utdelningsutrymmet jämfört med löneutbetalningssummor som överstiger den nivån.

Med de nya reglerna kommer allt fler ägare till fåmansbolag att kunna tillgodogöra sig den lågbeskattade utdelningen, som för närvarande är 20 procent.

Hälften av bolagets lönesumma, i stället för som hittills endast en fjärdedel, kommer att vara utdelningsgrundande.

De nya reglerna gäller från och med nästa år och rör i huvudsak vad som brukar kallas löneunderlagsregeln. Du kan använda dig av dem redan i år om du före årsskiftet ser till att du som delägare tagit ut en lön under innevarande år som ligger inom intervallet 365 000 kr och 566 000 kr, beroende på den totala lönesummans storlek i bolaget.

Ett krav på dig som delägare är att du har minst 4 procent av aktierna i bolaget och att du har varit verksam i det. Det införs dock ett tak för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön per år.

Investeraravdrag kan ge mer kapital. Alldeles nyligen har riksdagen även fattat beslut om att införa nya regler om investeraravdrag som gäller från och med den 1 december 2013.

Syftet är att stimulera investeringar i mindre företag och på så sätt öka de mindre företagens tillgång till kapital.

Fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av anskaffningsutgiften för andelarna i inkomstslaget kapital.

Sänkning av arbetsgivaravgifter. Arbetsgivare med anställda som arbetar med forskning och utveckling kan få
göra avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifterna för dessa anställda. Syftet med förändringen är att stimulera till fler investeringar inom forskning och utveckling. Här finns en begränsning, avdraget får vara högst 230 000 kr per koncern och månad.

Ändringar i reglerna om positiv räntefördelning. Räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag höjs till statslåneräntan ökad med sex procentenheter från 5,5 procentenheter. Förändringen är en anpassning för att inte försämra balansen i beskattningen av delägare i fåmansbolag och enskilda näringsidkare.

Nedsättning av egenavgifterna. Det blir nya regler för nedsättningen av egenavgifterna som minskas med 2,5 procentenheter till 7,5 procent. Det maximala avdragsbeloppet sänks med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år.

Nedsättning av sociala avgifter för unga. Sociala avgifter för anställda som vid årets ingång inte har fyllt 23 år begränsas till ålderspensionsavgiften och är 10,21 procent. För dem som under året fyller 25 år slopas nedsättningen.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera