söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya börsbesvikelser 2012

Publicerad: 15 december 2011, 15:09

Euron är skakad och skuldsaneringen kommer att bli plågsam. Det är upplagt för ytterligare börsbesvikelser nästa år. VA Börs hittat fem faktorer som pekar på att 2012 kommer att bli ännu ett svagt börsår.

Ämnen i artikeln:

SkuldkrisenEuroeuronGlobalisering

JW

Johan Widmark


1) Eurokrisen

Politikernas, centralbankernas och myndigheternas beslut kommer att ha betydande inverkan på utfallet för både konjunkturen och finansmarknaden även nästa år. Skuldkrisen kommer att fortsätta ett bra tag till, eftersom problemen i eurosamarbetet är så genomgripande. För att ytterligare förstärka den politiska osäkerheten för marknaderna kommer 2012 och 2013 innehålla ett flertal val, bland annat presidentval i Frankrike och Ryssland under vårenm, med påföljande parlamentsval i Frankrike. Kina utser dessutom en ny ledare i oktober och i november är det presidentval i USA.

2) Värderingarna

I bjärt kontrast till de svaga utsikterna för BNP-tillväxten räknar bolagsanalytikerna med över 11 procents vinsttillväxt för bolagen i eurozonen nästa år och 18 procents vinsttillväxt för de svenska bolagen. Men om vi får en nedväxling i farten i ekonomin är det svårt att se att bolagen ska kunna leva upp till marknadens förväntningar. Då är det mer sannolikt att vi kommer att få se ytterligare kraftiga nedgraderingar av vinstprognoserna i början av nästa år. Samtidigt är det troligt att den extrema volatiliteten kommer att fortsätta på börsen och det finns inte heller så många positiva överraskningar på uppsidan.

3) Skuldsanering

Vid sidan av recession och eurokris kommer 2012 också att bli ett år av skuldminskningar i många delar av systemet. Statsskulderna i eurozonen ska behandlas och resultatet av oron blir att hushållens sparkvot ökar. Och medan centralbankerna blåser på med likviditet i systemet arbetar regulatorer och andra myndighetsorgan för ett långsiktigt tryck åt andra hållet, med ökade kapitalkrav för banksektorn. Det skapar en osäkerhet kring finansieringssituationen som påverkar både företag och hushåll.

4) Globaliseringen

Till skillnad från eurozonen väntas Sverige fortsätta visa tillväxt 2012, även om takten växlar ner. Vi är dock en av världens mest exportorienterade länder, eftersom 55 procent av vår export går till USA, Storbritannien och eurozonen. Växlar de och andra viktiga handelspartners ner i likhet med Kina så kommer det att märkas även här. Eurozonens andel av den globala importen har reducerats kraftigt de senaste åren. Men allt är inte nattsvart, allt fler tecken tyder på att saker börjar peka uppåt i USA.

5) Placerarna

Eftersom det finns en bred övertygelse på marknaden om att varken baissen på marknaden, lågkonjunkturen eller skuldkrisen är över blir de börsrallyn som uppstår extra svårhandlade på kort sikt. Dels är rallyna svåra att gå emot eftersom de kan pågå mycket längre än vad som kan verka motiverat. Dels kan de tvärvända mycket snabbare än man trott. Mönstret från oktober, då marknaden rusade 19 procent, kommer antagligen upprepa sig i flera varianter 2012. Vändningen kommer först när investerarna kapitulerat helt och ”kräkts ut alla aktier”.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera