söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nedtrappning i fokus inför Fed-beskedet

Publicerad: 22 september 2021, 08:45

Foto: Reuters-TT

Federal Reserve kommer med all säkerhet inte ändra styrräntan, målnivån för Fed funds. Däremot kommer kommittén att fortsätta diskussionen om när och hur tillgångsköpen ska trappas (taper) ner, även om den förmodligen vill avvakta ytterligare en tid med klara besked om att processen ska starta. Räntebeskedet kommer onsdag kväll klockan 20 svensk tid.


Nyhetsbyrån Direkt


”Vi tror att den kraftiga inbromsningen i sysselsättningstillväxten i augusti, i kombination med bredare signaler om svagheter i inkommande aktivitetsdata, betyder att Fed kommer att avvakta med en formell annonsering av QE taper vid septembermötet”, skriver Mike Pearce, senior USA-ekonom på Capital Economics, i ett kundbrev.

Vid föregående FOMC-möte, den 27-28 juli, noterade visserligen kommittén att ekonomin hade gjort framsteg mot målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet men gav ändå ingen klar indikation om att takten i tillgångsköpen, för närvarande totalt 120 miljarder dollar per månad, var på väg att ändras.

Fedchefen Jerome Powell sade vid den efterföljande presskonferensen att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden visserligen hade fortsatt, men tillade att återhämtningen ännu hade en bit att gå.

Han bekräftade att kommittén vid julimötet hade fortsatt att utvärdera framstegen på vägen mot de mål den satt upp för att inleda en nedtrappning av tillgångsköpen. Mötet diskuterade också takt och komposition i den eventuella nedtrappningen.

”Vid kommande möten kommer kommittén åter att utvärdera ekonomins framsteg mot våra mål, och tidpunkten för en eventuell förändring i takten i våra tillgångsköp kommer att bero på inkommande data”, sade Powell, och upprepade att Fed kommer att ge tydliga besked i förväg innan de gör några förändringar i tillgångsköpen.

Efter FOMC:s juli-möte bidrog en mycket stark jobbrapport för juli, i kombination med fortsatta överraskningar på uppsidan i inkommande inflationsdata, till att flera Fedledamöter kom ut och argumenterade för att tapering borde inledas förr hellre än senare. Marknadsaktörer började också förbereda sig på ett taperingbesked efter septembermötet, men kommentarer från Jerome Powell vid Jackson Hole-symposiet i slutet av augusti, i kombination med en tydligt svagare tendens i senare inkommen statistik, bidrog till att många började tänka om.

Fedchefens budskap i Jackson Hole var visserligen att Fed kan börja skala ned tillgångsköpen i år, och att de flesta deltagarna vid FOMC-mötet i juli var av åsikten ”att om ekonomin utvecklas i stort sett som förväntat skulle det kunna vara lämpligt att börja minska taken” på Feds tillgångsköp om 120 miljarder dollar i månaden senare i år.

Powell noterade också den starka jobbrapporten för juli och sade att Fed räknar med en fortsatt sysselsättningsökning framöver. Han upprepade dock att det ännu fanns mycket ledig kapacitet på arbetsmarknaden. Han varnade också för att en för tidig åtstramning av penningpolitiken nu skulle kunna vara ”speciellt skadligt” och framhöll att penningpolitiken är ”väl positionerad” för att bidra till återhämtningen i ekonomin.

Efter Powells Jackson Hole-anförande har jobbdata för augusti visat en överraskande svag utveckling, och efter att KPI-data för augusti sedan kom in marginellt under prognos (om än fortsatt högt) var det inte längre så många som trodde på någon formell QE-taper-annonsering redan efter septembermötet.

Mike Pearce, på Capital Economics, räknar visserligen med att Fedledamöterna kommer att göra fortsatta framsteg om de specifika taperingdetaljerna vid septembermötet.

”Men majoriteten kommer inte vara redo att göra ett åtagande nästa vecka om att reducera köpen från oktober och framåt, inte minst eftersom inkommande ekonomiska data har försämrats efter julimötet”, skriver han.

Däremot kan uttalandet efter septembermötet stärka den framåtblickande guidningen om tapering. Enligt Mike Pearce kan Fed göra detta genom att i uttalandet bekräfta att ekonomin har gjort ”substantiella framsteg” i fråga om inflationen, och ”ytterligare framsteg” (men inte substantiella) i fråga om sysselsättningen, vilket skulle bekräfta att taperingvillkoren ännu inte är helt uppfyllda enligt FOMC-majoriteten.

Ekonomerna på Deutsche Bank New York räknar med att FOMC:s septembermöte kommer att bidra med viktiga ledtrådar om Feds planer för att normalisera policy under kommande år. De tror att FOMC kommer att anta ordförande Powells budskap om att en reduktion av tillgångsköpen kommer att vara lämpligt ”i år” så länge ekonomin utvecklas som väntat.

Deutsche-ekonomerna anser att Powell bör hålla flera dörrar öppna i fråga om den exakta timingen för en taperingannonsering.

”Men trots det räknar vi med att det effektiva budskapet kommer att bli: så länge som ekonomin och arbetsmarknaden inte materiellt överraskar på nedsidan så är ribban för att flytta annonseringen bortom novembermötet relativt hög”, skriver Deutsche-ekonomerna i ett kundbrev.

De räknar vidare med att ledamöternas nya prognoser, som publiceras i samband med räntebeskedet, fortsatt kommer att tyda på en första räntehöjning under 2023. Men enskilda ledamöters prognoser (dots) kan ha justerats upp så att konsensusprognosen nu indikerar tre räntehöjningar, om 25 punkter vardera, under 2023.

”Vid presskonferensen kommer Powell troligen försöka frikoppla tapering från beslut om räntehöjningar och betona att det inte finns någon mekanisk koppling mellan de två, samtidigt som han återigen tonar ner policysignalerna från ‘dot plot’. Men med detta sagt, en något mer hökaktig dot plot kan göra det budskapet mer besvärligt”, skriver Deutsche-ekonomerna.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera