torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Kronan hämmar exporten

Publicerad: 12 december 2013, 09:54

Exporten väntas öka med 3,5 procent nästa år. Året därpå blir tillväxen ännu högre. Samtidigt varnar Business Sweden för att den starka kronan kan hämma exporten.


Nyhetsbyrån Direkt


Sveriges exporttillväxt väntas bli 3,5 procent, mätt i volym, år 2014, och 4,5 procent år 2015.

Det framgår av en marknadsöversikt från Business Sweden (tidigare Exportrådet) som presenterades på torsdagen.

I sin septemberprognos väntade sig Business Sweden en exporttillväxt på 3,5 procent 2014.

Den totala marknadstillväxten väntas bli 4,5 procent 2014 och 5,5 procent år 2015.

Business Swedens chefekonom Maoro Gozzo konstaterade vid en pressträff att det ännu inte syns någon ”boom” i världstillväxten efter lågkonjunkturen. Det beror på att det finns för mycket strukturella problem för bland annat statsfinanserna och på arbetsmarknaden i många länder.

USA leder konjunkturåterhämtningen och chefekonomen ser liten risk för bakslag här på grund av goda förutsättningar för företagen, exempelvis är produktivitetstillväxten stark samtidigt som arbetskraftskostnader och lönsamhet utvecklas gynnsamt.

Mauro Gozzo är relativt optimistisk beträffande Kina, där det kan skönjas en viss reformvilja, speciellt i jämförelse med situationen i andra tillväxtekonomier. Han anser att det fortsatt finns utrymme för ”catching-up”, då urbaniseringen fortgår och det finns fortfarande fler människor som kan flytta från landsbygden till städerna.

Han påpekade att samtidigt som tillväxtländerna är mindre beroende av västvärldens efterfrågan än tidigare, så drivs konsumtionsefterfrågan i flera tillväxtländer av lönehöjningar utan kopplingar till produktionsvinster samt av kreditexpansion, vilket utgör en risk mot den finansiella stabiliteten i dessa länder.

I Västeuropa är det Tyskland som leder återhämtningen, men det går långsamt och eftersom efterfrågan från omvärlden är så svag är det svårt för landet att öka sin export.

Att den brittiska ekonomin är på väg uppåt, driven av ökad konsumtion och en starkare husmarknad, är positivt för svensk export då Storbritannien är en viktig exportmarknad.

Negativt är däremot att det går trögt för våra nordiska grannländer, detta drabbar främst små företag som förser näraliggande marknader med produkter tillverkade i Sverige.

I en normal konjunkturåterhämtning brukar Sverige gynnas av ökad efterfrågan på cykliska produkter, men nu är chefekonomen inte så optimistisk.

”Det finns en risk för att vi inte får det lyft i svensk export som brukar komma när världen går in i ett konjunkturuppsving”, sade han.

Ett skäl till varför Sveriges export har svårt att hävda sig på världsmarknaden är, enligt chefekonomen, den starka svenska kronan.

”En av sakerna är naturligtvis valutan. Nu har den ju tappat en del på senare tid, men jag räknar med att kronan åter kommer att stärkas. Även om Riksbanken kanske sänker styrräntan nu så vet jag inte om de kan matcha ECB om de slår till igen”, sade Mauro Gozzo.

Han sade att en annan risk för exportföretagen är att Sverige står utanför euron och för att motverka denna risk flyttar företagen sin verksamhet till andra länder i takt med att globaliseringen tilltar.

Chefekonomen tillade att svenska företag har tappat marknadsandelar en tid, att det är en trend som inte är ny.

”Jag tycker det är rätt bra om vi bara tappar 1 procent på marknadstillväxten”, sade han.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera