lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

I kväll höjer Fed räntan

Publicerad: 26 september 2018, 07:14

Foto: Carolyn Kaster /AP-TT

Marknadsaktörer och ekonomer är i stort sett helt eniga om att den amerikanska centralbanken kommer att höja styrränteintervallet med 25 punkter, till 2,00-2,25 procent, vilket skulle bli den tredje höjningen i år och åttonde totalt under innevarande höjningscykel. Beskedet kommer klockan 20 svensk tid.


Nyhetsbyrån Direkt


Andreas Johnson, USA-ekonom och Fedbevakare på SEB, konstaterar att Feds guidning har visat sig vara framgångsrik, och ”som vanligt råder nästan ingen osäkerhet om det faktiska räntebeslutet”.

”Marknaderna kommer att fokusera på uppdaterade ekonomiska prognoser och deras påverkan på penningpolitiken 2019. Men det finns inte mycket utrymme för Fed att revidera de aktuella prognoserna, och centralbankens medianprognos för räntebanan kommer troligen inte ändras”, skriver han i ett kundbrev.

Analytiker ganska eniga

En överväldigande majoritet av analytiker i olika enkäter räknar med att räntan höjs, även om det inte helt saknas röster för att räntan ska lämnas oförändrad.

Enligt CME Groups ”FedWatch Tool” prisar terminsmarknaden på fredagen in en sannolikhet på 92 procent att styrränteintervallet ska höjas med 25 punkter, och 8 procent på att räntan i stället höjs med 50 punkter.

Fed höjde senast ränteintervallet med 25 punkter i juni, till 1,75-2,00 procent, vilket då var lika väntat av marknaden som en ny höjning är nu.

Medianprognosen i ledamöterna nya prognoser pekade då mot att räntan skulle höjas totalt fyra gånger i år, inklusive höjningarna i mars och juni. Det var en uppjustering från tidigare prognoser som pekat mot totalt tre räntehöjningar 2018.

Vid det senaste FOMC-mötet, den 31 juli-1 augusti, som inte åtföljdes av några nya prognoser eller presskonferens, lämnades räntan som väntat oförändrad, och budskapen i pressmeddelandet gjorde inget för att sänka förväntningarna om att en ny räntehöjning skulle komma i september.

I pressmeddelandet i samband med räntebeskedet den 1 augusti noterade FOMC att den ekonomiska aktiviteten hade stigit i en ”stark” takt, vilket var en förstärkning från en ”solid” takt i pressmeddelandet i juni. Uttalandet om inflationen var också tydligare om närheten till 2-procentsmålet i augusti än det var i juni.

Blandade signaler från ledamöter

Signalerna från olika Fed-ledamöter efter juli/augusti-mötet har, som så ofta, varit något blandade, men sammantaget har budskapen inte gett någon klar anledning att ändra bedömning om ledamöternas konsensusprognos om styrräntan framöver.

När Fed-chefen Jerome Powell talade i Jackson Hole, den 24 augusti, var budskapet att fortsatta gradvisa räntehöjningar är det bästa sättet att navigera mellan riskerna för att göra för mycket, och skada ekonomin, eller för lite, och därmed riskera överhettning.

”Jag ser den nuvarande banan med gradvisa räntehöjningar som FOMC:s hållning för att ta båda dessa risker på allvar”, sade han.

Fed-chefen noterade vidare att inflationen har stigit mot 2 procent den senaste tiden, men ”vi har inte sett några klara tecken på en acceleration över 2 procent”. Han sade också att ”det verkar inte finnas någon förhöjd risk för överhettning”.

”Det är goda nyheter, och vi tror att dessa goda nyheter delvis är ett resultat av den pågående normaliseringsprocessen, som har fört policyhållningen närmare FOMC:s grova bedömning av neutral i takt med att expansionen har fortsatt”, sade Jerome Powell.

Den allt flackare amerikanska räntekurvan har dock varit ett ofta förekommande tema för flera Fed-ledamöter den senaste tiden och frågan har i hög grad handlat om hur centralbanken ska tolka en potentiellt inverterad räntekurva, något som historiskt ofta har signalerat en kommande ekonomisk nedgång eller recession.

James Bullard, Fed-chef i St Louis, sade den 5 september att penningpolitiska beslutsfattare bör lägga större vikt vid signaler från de finansiella marknaderna, som lutningen på räntekurvan, eftersom empiriska Phillips-kurverelationer i stort sett har brutit samman de senaste två decennierna.

Hans bedömning var då att informationen från de finansiella marknaderna tyder på att nuvarande penningpolitik är neutral, eller till och med något restriktiv.

”I synnerhet, räntekurvan är mycket flack, och marknadsbaserade inflationsförväntningar, anpassade till privata konsumtionsutgifter (PCE), ligger fortsatt något under 2 procent”, sade James Bullard.

Han tillade att informationen från de finansiella marknaderna tyder på att den räntebana som publicerades i samband med räntebeskedet i juni är ”för hökaktig för den rådande makroekonomiska miljön”.

Fed-chefen i New York, John Williams, sade dock den 6 september att Federal Reserve inte bör vara rädda för att invertera räntekurvan om det är vad som krävs för att uppnå centralbankens mål.

”Vi måste fatta rätt beslut baserat på vår analys om var ekonomin befinner sig, och vart den är på väg, i termer av våra dubbla mandat”, sade han.

”Om det är vad som krävs av oss, att föra upp räntan till den punkt där räntekurvan blir platt eller inverterar, skulle det inte vara något som jag skulle tycka var oroande i sig”, fortsatte John Williams.

Han sade också att man bör vara försiktig med att dra slutsatser av historiska erfarenheter om att inverterade räntekurvor föregår ekonomiska nedgångar.

”Vi och andra centralbanker har vidtagit aggressiva åtgärder för att köpa mycket värdepapper med långa löptider, vilket har tryckt ner tidspremien, eller räntan, på tioåriga statsobligationer”, sade John Williams.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera