tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Hushållen 158 miljarder rikare

Publicerad: 18 juni 2012, 10:02

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 158 miljarder kr till 7 290 miljarder kr under det första kvartalet 2012 jämfört med kvartalet innan. Det visar SEB:s sparbarometer.


ME

Magnus Eriksson


– Börsuppgång och tjänstepensionsinsättningar höjde värdet på hushållens förmögenhet under första kvartalet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Att Stockholmsbörsen steg med 10,2 procent under första kvartalet bidrog kraftigt till den stigande förmögenheten. Hushållens totala förmögenhet nådde dock inte upp till den tidigare toppnivån på 7 480 miljarder från fjärde kvartalet 2010.

Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger kvar på 28 procent. Tillgångarna summeras till 10 155 miljarder kr och skulderna till 2 865 miljarder kr.

Hushållen fortsatte att öka på sin låneskuld, även om ökningstakten dämpades. I årstakt låg skuldökningen på 4,8 procent, jämfört med 6,3 procent vid samma tidpunkt föregående år. Under kvartalet var skuldökningen 0,8 procent jämfört med 1,1 procent föregående kvartal.

– Svalare bostadsmarknad och det oroliga omvärldsläget är sannolikt de främsta förklaringarna till att hushållen blivit allt mer försiktiga med att ta nya lån, säger Gunilla Nyström.

För första gången sedan första kvartalet 2007 ökade sparandet på bankkonton under det första kvartalet.

– Hushållen brukar göra nettouttag från sina bankkonton under årets första kvartal. Att banksparandet nu visar plussiffror speglar hushållens tveksamma inställning till framtidsutsikterna, säger Gunilla Nyström.

42 procent av hushållens totala tillgångar, 4 256 miljarder kr, utgörs av bostäder, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med sista kvartalet 2011.

De aktierelaterade tillgångarnas värde steg med 9 procentenheter till 3 031 miljarder kr. Samtidigt minskade de ränterelaterade tillgångarnas värde till 2 868 miljarder kr.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera